top of page

Wymagania na 1 KYU

KLIKACZ.pNG

 

1 KYU PAS BRĄZOWY

Pojęcia:

Ayumi-ashi – krok przestawny „przeplatanka”, jeden ze sposobów przemieszczania się

Tsugi-ashi – krok dostawny, jeden ze sposobów przemieszczania się

Gaeshi – przeciwruch

Gake – zahaczenie

Gari – podcięcie, zagarnięcie

Gatame – przytrzymanie

Hidari – lewy

Migi – prawy

Hikite – ręka ciągnąca (trzymająca za rękaw)

Tsurite – ręka łowiąca, podciągająca w górę (trzymająca za kołnierz)

Kiai – okrzyk

Randori – walka treningowa, wolne ćwiczenia

Shiai – walka na zawodach

Tai-sabaki – obroty ciała

Tandoku-renshu – ćwiczenia indywidualne

Uchi-komi – wejścia do rzutów

Geiko – ćwiczenie

Sute-geiko – rzuty w ruchu

Tokui-waza – ulubiona technika

Shisentai – postawa naturalna

Jigotai – postawa obronna

Happo-no-kuzushi – wychylenie w ośmiu kierunkach

 

NAGE WAZA

Morote Gari

Hane Makikomi

Sukui Nage

O Guruma

Soto Makikomi

O Soto Guruma

Uki Waza

Yoko Wakare

Ura Nage

Sumi Otoshi

Yoko Gake

bottom of page