top of page

Egzamin

KLIKACZ.pNG

System nadawania stopni Judo

 

System nadawania stopni zaawansowania sportowca jako pierwszy został wprowadzony w judo. Wcześniej nie istniały stopnie Kyu i Dan w żadnej sztuce walki, jednak szybko system ten rozpowszechnił się i został przyjęty np. w karate i taekwondo. Stopnie judo dzieli się na uczniowskie i mistrzowskie. Stopnie uczniowskie to KYU, a mistrzowskie to DAN.

 

Awans na wyższy stopień odbywa się po zdanym egzaminie. Egzamin sprawdza, czy judoka opanował techniki wymagane na stopień. Do egzaminu w określonym terminie mogą podejść zawodnicy wyznaczeni przez trenera. Możliwość dopuszczenia zawodników do zdawania na kolejny pas zależy od stażu treningowego, opanowania umiejętności technicznych, wiedzy na temat judo oraz zaangażowania na treningach. Egzaminy na każdy kolejny stopień uczniowski nie mogą odbywać się częściej niż 12 miesięcy, chyba że trener zdecyduje inaczej. Może być to spowodowane np. bardzo dobrymi występami w zawodach oraz doskonałym opanowaniem umiejętności technicznych. Możliwość zdawania i samo podejście do egzaminu nie wiąże się z awansem na wyższy stopień. Aby zaliczyć egzamin należy przyswoić sobie wiedzę oraz umiejętności techniczne, które wymagane są na dany stopień oraz te umiejętności, które wymagane są przy egzaminach na stopnie niższe. Jeżeli zawodnik zaprezentuje podczas egzaminu wszystkie wymagania i odpowie na pytania wówczas otrzymuje awans na kolejny pas, wyższy stopień kyu.

bottom of page