top of page

Regulamin uzyskania KYU

KLIKACZ.pNG

Stopnie szkoleniowe KYU

 

1. Prawo nadawania stopni od 6 do 1 KYU maja trenerzy lub instruktorzy judo kierujący 

     bezpośrednio szkoleniem egzaminowanego posiadający minimum 1 DAN

     zweryfikowany przez PZJudo.

2. Egzamin na stopień KYU może być przeprowadzony po uprzednim zarejestrowaniu przez

     prowadzącego egzamin w panelu internetowym stopni Kyu. Prowadzenie egzaminu bez

     rejestracji pozbawia zdającego możliwości otrzymania certyfikatu i zarejestrowania

     stopnia.

3. Każdy zdający na stopień Kyu otrzymuje certyfikat potwierdzający stopień. Opłata za

     organizację egzaminu i wydanie certyfikatu publikowana jest w formie oddzielnej

     uchwały przez Zarząd PZ Judo.

4. Przy nadawaniu jakiegokolwiek stopnia obowiązuje zachowanie kolejności stopnia. Nie

     dopuszcza się omijania stopni.

5. Rodzaje stopni KYU:

 

Ustala się 9 stopni Kyu w oparciu o Nage-waza (techniki rzutów) i Katame-waza (techniki unieruchomień w parterze) realizowane w procesie szkolenia sportowego Polskiego Związku Judo.

6 Kyu – pas biały

5,5 Kyu – pas biało-żółty

5 Kyu – Pas żółty

4,5 Kyu – pas żółto-pomarańczowy

4 Kyu – pas pomarańczowy

3,5 Kyu – pas pomarańczowo-zielony

3 Kyu –pas zielony

2 Kyu – pas niebieski

1 Kyu – pas brązowy

6. Kryteria zdobywania stopnia KYU

• 6-5 Kyu spełnienie wymagań technicznych

• 4-1 Kyu spełnienie wymagań technicznych i sportowych

 

Wymagania sportowe:

Uzyskanie punktów w turniejach objętych kalendarzem IJF (Światowa Federacja Judo) EJU (Europejska Unia Judo) PZJudo, Okręgowego Związku Judo, Klubu Sportowego.

Należy zdobyć min. 15 pkt. Aby przystąpić do egzaminu na wyższy stopień.

Zasady zdobycia punktów:

  • W turniejach IJF, EJU – wygrana walka – 2 pkt

  • W turniejach PZJudo, OZJudo, Super Ligi Judo -wygrana walka 1 pkt

  • Udział (jeśli zawodnik/zawodniczka nie wygra żadnej walki) w zawodach Super Ligi Judo, wewnętrznych turniejach organizowanych przez KS Judo Tigers (np. zawody Mikołajkowe) -1 pkt

  • Uzyskanie punktów za staż treningowy- systematyczny udział w treningach przez okres 1 roku – 5 pkt

  • Uzyskanie punktów za udział w obozie sportowym- max 3 pkt za jeden obóz w roku

 

Wymagania techniczne

Aby uzyskać wyższy od posiadanego stopień judo należy zdać egzamin techniczny demonstrując techniki wyznaczone niniejszym regulaminem dla danego stopnia oraz wykazać się umiejętnością technik obowiązujących na wszystkie poprzednie stopnie. NAGE WAZA (techniki rzutów) należy demonstrować w YOKU SOKU GEIKO (w ruchu) na obydwie strony, a KATAME WAZA (techniki unieruchomień w parterze) wraz z HAIRI KATA (umiejętność przejścia do techniki na partnerze leżącym na brzuchu, klęczącym w podporze, leżącym na plecach – od strony nóg, oraz z pozycji leżenia pod partnerem).

bottom of page